MİLYONLARCA LİRANIN KAYDI YOK!

Sayıştay, 2018 denetimleri kapsamında Eyüpsultan Belediyesini inceledi. Eyüpsultan Belediyesinde yapılan pek çok usulsüzlük Sayıştay denetimine takıldı

  • 29 Ocak 2020 10:50
  • A
  • A

MİLYONLARCA LİRANIN KAYDI YOK!

Eyüpsultan Belediyesi, belediyenin mülkiyetinde bulunan arsaların satışının, mevzuatta öngörüldüğü şekilde muhasebeleştirilmemesi nedeniyle; varlıkların satışından elde edilen gelirlere ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadı. Kayıtlı değeri 13 milyon 877 bin 962 TL olan arsa 49 milyon 600 bin TL’ye satıldı. Satılan varlığın değerinden fazlasının ilgili hesaptan düşülmesi anlamına gelen hatalı kayıt nedeniyle faaliyet sonuçları tablosunda 35 milyon 722 bin 38 TL eksik bilgi sunuldu. Yıl içerisinde yapılan 8 milyon 660 bin 148 TL tutarındaki diğer arsa satışlarının da aynı şekilde satış bedeli üzerinden muhasebeleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, taşınmazların kayıtlı değerlerini Sayıştaya sunamadığı için hatalı kayıt tutarı kesin olarak tespit edilemedi. Bunun üzerine Belediye, ayrıntılı muhasebe kaydı oluşturulacağını belirtirken Sayıştay, “Eylemler, izleyen denetim yıllarında takip edilecektir” dedi.

36.6 MİLYON TL EKSİK RAPORLANDI

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi 2018 yılı bilançosunda yer alan 258 No’lu hesabın toplam 37 milyon 504 bin 599 TL hatalı bilgi sunduğu, ayrıca bu tutarların ilgili hesaplara aktarılmaması nedeniyle 251 No’lu hesabın 36 milyon 696 bin 274 TL; 252 No’lu hesabın ise 808 bin 324 TL eksik raporlandığı tespit edildi.